Aktivní stáj? Vaše koně budou mít stálý pohyb, i když na ně nebudete mít čas

24.09.2019

Jezdecký klub Žižkovec byl prvním místem v Česku, kde vznikla takzvaná aktivní stáj. Moderní forma volného ustájení, v níž mají koně podobné podmínky jako ve volné přírodě. Zvířata nejsou ustájená v boxech, ale tráví 24 hodin venku, na čerstvém vzduchu a ve společnosti dalších koní. Sama se rozhodují, kdy si dojdou pro krmení, a díky chytře vymyšlenému systému mají během dne dostatek pohybu. V aktivní stáji tak koně mohou mnohem lépe uspokojovat své přirozené potřeby pohybu, krmení či sociálního kontaktu, což má příznivý vliv na jejich zdraví.

Systém aktivního ustájení je v Evropě stále oblíbenější. Vychází totiž z přirozených instinktů koní, mnohem lépe než ustájení boxové naplňuje jejich základní potřeby, a navíc usnadňuje práci chovatelům i majitelům. Aktivní stáj si můžete představit jako soustavu přístřešku, zpevněného výběhu s pískem, paddocků a pastvin. Místo boxového ustájení mají koně k dispozici přístřešek, který je ze tří stran chráněn, zatímco strana čtvrtá, orientovaná k jihu, je otevřená. V přístřešku jsou místo klasické podestýlky pro koně přichystané speciální gumové matrace na ležení, které celý den prohřívá sluníčko.

V tomto systému tráví koně celý den obcházením jednotlivých stanovišť, což se hodně blíží jejich přirozenému životu ve volné přírodě. Nejzajímavější je forma krmení - koně se totiž sami rozhodují, kdy si dojdou pro krmení. To jim dávkují krmné automaty, které jsou rozmístěné v různých místech areálu a které každému zvířeti odměřují v průběhu dne malé krmné dávky podle informací z čipů, které mají na obojcích. Krmné dávky určuje chovatel podle individuálních potřeb každého jednotlivého zvířete. Na počítači lze také každému koni naprogramovat celou řadu různých kombinací koncentrátů a granulí, stejně jako lze kdykoli zjistit, kolik krmiva už kůň přijal.


Koně jsou tak celý den v pohybu, protože automaty na seno, slámu i jádro a napáječky jsou umístěny v různých částech stáje, což koně motivuje k neustálému obcházení areálu. Aby se každé zvíře dostatečně nasytilo, musí všechna stanoviště obejít několikrát za den. Podobně jsou v systému aktivní stáje rozmístěny i zóna oddychu, kruhový výběh, kaliště, selekce směru pohybu či pastviny. Koně jsou tak celý den v pohybu (každé zvíře nachodí denně i více než 10 kilometrů), a navíc jsou na čerstvém vzduchu, díky čemuž jsou mnohem otužilejší.

Je prokázáno, že v systému aktivních stájí se výrazně snižuje výskyt obávaných respiračních chorob. Koně navíc přijímají krmivo v malých dávkách v průběhu celého dne a díky přirozené poloze žlabu blízko u země ho konzumují pomalu a nehltají, což značně snižuje výskyt kolik. Pravidelný pohyb také eliminuje různé zlozvyky obvyklé u koní v boxovém ustájení (klkání, hodinaření) a je prevencí onemocnění pohybového aparátu. Navíc kůň, který celý den rovnoměrně zatěžuje svalstvo a šlachy, je pak méně náchylný ke zraněním při sportu.

Majitelé se přitom nemusejí bát, že by koně kvůli celodennímu chození ztráceli energii, která by jim pak chyběla při práci. "Lidé, kteří jsou zvyklí na boxové stáje, tvrdí, že kůň pak nemůže pořádně fungovat pod sedlem, ale není to pravda. Přestože se za den docela dost nachodí, při ježdění nejsou unavení a mohou naprosto normálně pracovat. Naopak jsou mnohdy více uvolnění a je docela zajímavé, že některé drezurní cviky dělají sami od sebe i ve výběhu," říká majitelka Jezdeckého klubu Žižkovec Petra Safari.

Pro koně je samozřejmě důležitý i stádový a sociální kontakt, který jim tento volný způsob ustájení umožňuje. Stačí se ostatně na zvířata v aktivní stáji chvíli dívat a uvidíte, jak si volnost vychutnávají. Nepopiratelné výhody má ale aktivní stáj i pro majitele. Oproti boxovému ustájení mají chovatelé v aktivní stáji výrazně méně práce - vzhledem k tomu, že koně se o sebe většinu dne starají sami, zvládne jeden chovatel za den obstarat až 30 zvířat. K výhodám patří i to, že chovatelé mají mnohem větší přehled o chování jednotlivých koní a spotřebě krmiva, což zamezuje plýtvání. Ušetří se také za podestýlku. A pokud majitelé některý den nemají čas s koněm pracovat, zvíře má i tak během dne dost pohybu. I proto je aktivní stáj skvělým řešením nejen pro rekreační koně, ale i pro ty, s nimiž jejich majitelé sportují. A pro koho je vhodná? Aktivní stáj lze využít pro společné ustájení sportovních i hobby koní všech kategorií a plemen.