Ceník

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné od 1. ledna 2019.

Ustájení v boxu

Pronájem boxu a související služby

9000 Kč bez DPH

Ustájení v aktivní stáji

Pronájem místa v aktivní stáji a související služby

9000 Kč bez DPH

Trénink drezury či parkuru

Trenérské služby dle potřeb majitele koně

500-6000 Kč bez DPH

Ustájení v boxu zahrnuje: 

 • pronájem boxu
 • podestýlání pilinami
 • místování jednou denně
 • vodění z výběhu a do výběhu
 • krmení koně 2x denně senem
 • krmení jádrem (krmivo dodává majitel)
 • služby ošetřovatele
 • užívání haly
 • možnost využití mycího boxu
 • užívání klubovny a šatny

Na přání můžeme zajistit veterinární péči i služby kováře, majitelé mají také k dispozici pastviny, na které mohou koně vyvádět. 

Cena: 8000 Kč (plus DPH)

Doplňkové služby:

 • dekování: 600,- Kč/měsíčně
 • bandážování, zateplováky: 300,- Kč/měsíčně
 • další požadavky dle dohody

Ustájení v aktivní stáji

Ustájení zahrnuje:

 • pronájem místa v aktivní stáji
 • krmení senem a jádrem z automatu (dle potřeb koně)
 • letní pobyt na pastvinách
 • nonstop pobyt venku a stálý pohyb

Cena: 8000 Kč (plus DPH)


Trénink drezury či parkuru

Ceník trénérských služeb:

 • cena za jednu lekci: 500,- Kč
 • měsíční paušál (výcvik jezdce i koně 3x týdně, max. 12 lekcí): 4000,- Kč
 • měsíční paušál (ježdění a příprava koně dle potřeb majitele): 6000,- Kč
 • předvedení koně na závodech, zkouškách apod.: cena dle dohody

Trenér není plátcem DPH

Výkonnost trenéra: všestrannost L, parkur S, drezura ST