Ceník

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné od 1. ledna 2019.

Ustájení v boxu

Pronájem boxu a související služby

dle dohody

Ustájení v aktivní stáji

Pronájem místa v aktivní stáji a související služby

dle dohody

Trénink drezury či parkuru

Trenérské služby dle potřeb majitele koně

dle dohody

Ustájení v boxu zahrnuje: 

 • pronájem boxu
 • podestýlání pilinami
 • místování jednou denně
 • vodění z výběhu a do výběhu
 • krmení koně 2x denně senem
 • krmení jádrem (krmivo dodává majitel)
 • služby ošetřovatele
 • užívání haly
 • možnost využití mycího boxu
 • užívání klubovny a šatny

Na přání můžeme zajistit veterinární péči i služby kováře, majitelé mají také k dispozici pastviny, na které mohou koně vyvádět. 


Doplňkové služby:

 • dekování
 • bandážování, zateplováky
 • další požadavky dle dohody

Ustájení v aktivní stáji

Ustájení zahrnuje:

 • pronájem místa v aktivní stáji
 • krmení senem a jádrem z automatu (dle potřeb koně)
 • letní pobyt na pastvinách
 • nonstop pobyt venku a stálý pohyb

Cena: dle dohody


Trénink drezury či parkuru


Výkonnost trenéra: všestrannost L, parkur S, drezura ST